De wet kopen op afstand

Sinds juni 2014 is de nieuwe wet "kopen op afstand" van kracht. Door deze wet hebben consumenten een betere rechtspositie gekregen. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien. De volgende belangrijke uitbreidingen voor wat betreft de rechten van consumenten zijn in de wet kopen op afstand opgenomen:

Afkoelperiode

Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 14 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag dan geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden. Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden wanneer de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode. Het product moet dan uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

De afkoelperiode geldt niet bij:

 1. Aankoop van onroerend goed
 2. Aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt aankopen die snel kunnen bederven of verouderen
 3. Kranten en tijdschriften
 4. Cd's, video's en cd-roms waarvan de verzegeling is verbroken
 5. Financiële diensten, weddenschappen en loterijen
 6. Logies, vervoer, restaurantreserveringen en vrijetijdsbesteding indien deze zijn afgesproken op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode
 7. Een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.

Hieronder vallen dus ook telefoons en accessoires die gebruikt zijn. Onder gebruik valt het bellen met het toestel, het gebruiken van de camera, het verwijderen van de display folie, etc. U mag de producten wel uit de verpakking halen om te bekijken.

Plichten van KSB Den Bosch

De extra plichten van KSB Den Bosch zijn:

 1. Zijn identiteit en, bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling, zijn postadres
 2. De belangrijkste kenmerken van het product
 3. De prijs van het product (inclusief alle belastingen) indien van toepassing, de kosten van aflevering wijze van, betaling, aflevering of uitvoering het al dan niet van toepassing zijn van de afkoelingsperiode
 4. De eventuele geldigheidsduur van het aanbod of de minimale duur van de overeenkomst als het gaat om, bijvoorbeeld de aanschaf van een abonnement.

De leverancier moet uiterlijk bij aflevering ook nog de volgende gegevens verstrekken:

 1. De eisen voor gebruikmaking van de afkoelingsperiode (dit moet schriftelijk gebeuren!)
 2. Het bezoek- of afhaaladres van de leverancier
 3. Gegevens omtrent eventuele garantie indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar
 4. De vereisten en voorwaarden voor opzegging

Wanneer de leverancier de hierboven vermelde informatie niet (compleet) heeft verstrekt aan de consument, gaat de afkoelingsperiode van 14 werkdagen pas in op het moment dat de consument wel alle informatie heeft gekregen, met een maximum van drie maanden.

Deze juridische richtlijnen worden door ksbdenbosch.nl uiteraard in acht genomen, maar ksbdenbosch.nl gaat verder. Bij ons heeft u aan afkoelperiode van 14 dagen, waarbinnen u uw geld terug kunt krijgen als u niet tevreden bent met uw bestelling. Daarna bieden wij nog eens een periode van 14 dagen, waarin u uw bestelling kunt ruilen voor een ander product, of voor een tegoedbon die u op elk gewenst moment kunt gebruiken om producten aan te schaffen. Voor meer informatie, zie www.justitie.nl

Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@ksbdenbosch.nl . Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten, mits het product reed in goede orde retour ontvangen is.

Zie hier het formulier voor herroeping.